Op woensdag- en donderdagmiddag én op zaterdag van 11:00 - 13:30 uur wordt er gewerkt in het gezamenlijke deel van de proeftuin. Dat is heel gezellig natuurlijk, maar het zijn ook dé momenten om ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen. Niet alleen over planten en onderhoud, maar ook over verantwoorde manieren van ziekte- en onkruidbestrijding, vruchtwisseling en composteren, bijvoorbeeld.

Henny, Wilma en Ingrid hebben veel ervaring met bio-moestuinieren en vinden het heerlijk om die te delen.

Wie meedoet met de proeftuin, draait in principe mee tijdens een van de genoemde werkdagdelen. De opbrengst van de moestuin is bestemd voor de keuken van Beien, een deel wordt verkocht en het resterende wordt verdeeld onder de tuiniers. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor materiaal en zaad voor het komende seizoen.