geschiedenis

Beien is een idee van een groepje bewoners van Enschede Noord die allerlei verschillende ideeën hadden over noodzakelijke veranderingen in onze samenleving. Dat varieerde van plannen om een buurtmoestuin te starten of gezamenlijk zonnepanelen in te kopen tot ideeën over een nieuwe economie, een duurzame buurtvervoersdienst en alternatieve manieren om zorg en welzijn samen vorm te geven.

najaar 2012

Er ontstond een eerste kopgroep die alle bovenstaande ideeën wilde bundelen. Door samen op te trekken, zouden er kansen ontstaan die ieder initiatief afzonderlijk nooit zou hebben. Maar dan was er een uitvalsbasis nodig, een plek middenin de wijk waar iedereen welkom zou zijn. Een plek die mogelijkheden bood om initiatieven te ontwikkelen, maar waar ook een inspirerende omgeving zou kunnen ontstaan voor nieuwe ideeën. Een plek waar je merkt dat iedereen een verschil kan uitmaken, als we de handen ineen slaan.

april 2014

Beien is neergestreken in het leegstaande schoolpand aan de Meeuwenstraat, een afgeschreven pand dat op de nominatie stond om gesloopt te worden. Zowel de school zelf als het plein eromheen verkeerden in een slechte staat van onderhoud. Er was jaren niets aan gedaan. In de maanden daarna is zowel binnen als buiten veel werk verzet om de boel weer leefbaar te maken - een klus waar we de komende jaren ook nog wel druk mee zijn.

juni 2014

Power Noord neemt een van de lokalen in gebruik.

december 2014

Het RIBW en de wijkverplegingstak van Zorggroep Manna nemen hun intrek. Zij zijn samen met Power Noord de drie partners van het eerste uur.

najaar van 2014

De buitenruimte wordt opgeknapt, waarbij ook de moestuin bij het pand wordt aangelegd. Daarvoor is budget beschikbaar gesteld vanuit Initiatiefkracht, een gemeentelijk budget voor wijkontwikkeling door bewoners zelf.

2015

Er vestigen zich ook andere partijen in het pand. Een rijschoolhouder maakt gebruik van de flexruimte, Stichting Knipoog biedt ondersteuning bij de financiële en administratieve huishouding van buurtgenoten, de stichting Onderwijsbegeleiding geeft huiswerkbegeleiding, Alifa maakt gebruik van ruimte voor een meidengroep, Logopedie Direct heeft een werkruimte ingericht… En dat is nog maar het begin. Beien krijgt subsidie voor de komende vier jaar.

de toekomst

In de komende vier jaar wil Beien zich ontwikkelen tot een bewonersorganisatie die op eigen benen staat, ook financieel. Daarvoor is meer nodig dan alleen inzet van vrijwilligers. Er zijn fondsen aangevraagd om de investeringen te kunnen doen die dat mogelijk moeten maken. Behalve kosten voor personeel, vergoedingen voor vrijwilligers en de aanschaf van materialen, willen we ook het pand stap voor stap gaan verduurzamen.

Inzet is om een bewonersinitiatief neer te zetten dat de komende decennia een belangrijke bijdrage kan leveren aan de veranderingen die noodzakelijk zijn om onze wereld mooi en leefbaar te houden. Een bewonersinitiatief - dat betekent dat bewoners zelf de regie voeren over wat zij belangrijk vinden voor hun buurt, hun samenleving, hun wereld.